YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Her şeyden önce ülkemizin hak ettiği muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine geçebilmesi için, özgür bir toplum ve bu bağlamda da iktisadi yaşamın her alanında kendi kendilerini yönetebilen kurumlara sahip olmalıyız. Çünkü güçlü bir ülkenin inşasında güçlü kurumlara ve bu kurumların da doğrudan mükemmel yönetimlere ihtiyaçları vardır...

Ülkemizde iyi niyetli olarak pek çok şey yapılmaya çalışılıyor. Ne yazık ki, 4. Sanayi Devrimi olan bilgi çağında iyi niyet, yetersizlik için bir mazeret oluşturmaktadır.

Bir şirket satış ve kar açısından ne kadar başarılı ise, kamusal saygınlık, halkın gözündeki itibar ve halk tarafından gördüğü kabul açısından da o denli başarılı olmalıdır. İşte bizim ülkemizde eksik olan budur... Bu açıdan baktığımızda ALMİLA GRUP bu ihtiyacı doğrudan gidermek ve kar maksimizasyonu dışında aynı zamanda sosyal fayda’yı da kendisine bir ilke edinmiş güç olarak hizmet üretmeye koşullanmıştır.

Kanımca ve doğru ifade etmem gerekirse dünyayı iki şekilde değiştirebilirsiniz: Kalem ve kılıç... İşte bu noktada ALMİLA GRUP eğitimli ve deneyimli personeli ile hizmet üretmekte ve 4. Sanayi Devrimi (bilgi çağı) sırasında hem ülkemizin hem de şirketimizin hak ettiği konumu alması için bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ve arzu ile çalışmalarına devam etmektedir.

ALMİLA GRUP olarak işimizle ilgili olarak “bir işi yönetmek, geçerli bir “iş teorisi formüle etmekle başlar” ilkesine yürekten inanıyoruz. İş teorisi bir kuruluşun müşterileri için değer yaratmayı düşündüğü yoldur. Ve tüm çalışanlarımızla birlikte bu yolda gece gündüz demeden çalışmakta ve hizmetlerimizi en üstün gayretlerimizle taçlandırmaktayız. Faaliyet alanlarımız ve grup şirketlerimizin tamamında bu iş teorisini içeren gayret ve yapılanmayı rahatlıkla görebilirsiniz.

Bizim gibi gelişmemiş ülkelerdeki ekonominin dünyada hak ettiği yeri alamamasının en büyük sebeplerinden birisi iş adamı ya da kadınının yarattığı şark usulü iş teorisi modelidir. Bu model oluşturdukları kuruluşların müşterileri için bir değer yaratması noktasında tek taraflı çalışan ve sadece iş adamının kendine değer yaratan bir model olmasında kaynaklanmaktadır. İşte bu model de ekonominin önündeki en büyük engeldir.

Son tahlilde her ne kadar bir Şark toplumu üyesi olduğumuzun bilincinde olsak da küresel ekonomik düzende diğerleriyle rekabet edebilmek ve kurduğumuz şirketlerin kuşaklar boyunca yaşayabilmesi/yaşatılabilmesi için değişim, dönüşüm ve inovasyona inanıyor; bu konuda ülkemizin yarınları olan genç kuşaklara da sonuna kadar inanıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, gelecekte hem dünyayı hem de ülkemizi değiştirecek olan yegane güç “demografi”dir. O halde sağlamış olduğumuz istihdam, insanımıza olan inancımız ve yerine getirmekte bir an bile düşünmediğimiz sosyal fayda ALMİLA GRUP şirketlerinin en önemli çalışma ve iş yapma teorisini özetidir.

 

Sevgilerimle...

 

Fatih ÖZCAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI