BİZ KİMİZ

ALMİLA GRUP iktisadi yaşamına 2006 yılında Fatih Özcan tarafından kurulan ve grup şirketlerinin ilki olan Almila Organizasyon Ltd. Şti. ile başlamıştır.

İş dünyasında hızla ilerleyen ve gelişen şirket sonrasında 2013 yılında Almila Auto A.Ş. ile genişlemeye ve nihayetinde 2015 yılına ulaşıldığında Almila Travel Turizm Taşımacılık A.Ş. ile oluşumunu şimdilik tamamlamıştır. Bu bağlamda tüm şirketler ALMİLA GRUP adı altında merkezi yönetim ve konumunu Ankara, şubesini ise Çorum, İzmir ve Antalya yaparak aynı zamanda büyümesine yeni bir ivme ve dinamizm kazandırmıştır.Kaldı ki, ALMİLA GRUP çatısı altında hizmet vermekte iken kalite ve güvenlik esasından asla ve kat’a taviz vermeden, insan odaklı bir anlayışla hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir. ALMİLA GRUP ekonomik yaşam ve ülke ekonomisine katkılarının kalıcı ve verimli olabilmesi amacıyla kurumsallaşma çabalarını hızlandırmaya ve bu konuda gerekli desteği de alanında uzman danışmanlık şirketlerinden hizmet almak yoluyla yerine getirmektedir.

ALMİLA GRUP, temel ekonomik görüş ve hizmet anlayışının bir tezahürü olarak işletmelerin en temel amaçları olan “kâr maksimizasyonu” dışında genellikle ülkemizde göz ardı edilen “sosyal fayda”yı da ihmal etmeden hizmet üretmeye ve bu unsuru özellikle ön plana çıkarmaya özen göstermektedir.

ALMİLA GRUP Ankara’nın yükselen değeri olarak ülkemize ve geleceğimizin teminatı ve esası olan insanımıza inanıyor ve bu bağlamda istihdam yaratmaya devam ediyor…

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

başkanHer şeyden önce ülkemizin hak ettiği muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine geçebilmesi için, özgür bir toplum ve bu bağlamda da iktisadi yaşamın her alanında kendi kendilerini yönetebilen kurumlara sahip olmalıyız. Çünkü güçlü bir ülkenin inşasında güçlü kurumlara ve bu kurumların da doğrudan mükemmel yönetimlere ihtiyaçları vardır…

Bir şirket satış ve kar açısından ne kadar başarılı ise, kamusal saygınlık, halkın gözündeki itibar ve halk tarafından gördüğü kabul açısından da o denli başarılı olmalıdır. İşte bizim ülkemizde eksik olan budur… Bu açıdan baktığımızda ALMİLA GRUP bu ihtiyacı doğrudan gidermek ve kar maksimizasyonu dışında aynı zamanda sosyal fayda’yı da kendisine bir ilke edinmiş güç olarak hizmet üretmeye koşullanmıştır.

Kanımca ve doğru ifade etmem gerekirse dünyayı iki şekilde değiştirebilirsiniz: Kalem ve kılıç… İşte bu noktada ALMİLA GRUP eğitimli ve deneyimli personeli ile hizmet üretmekte ve 4. Sanayi Devrimi (bilgi çağı) sırasında hem ülkemizin hem de şirketimizin hak ettiği konumu alması için bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ve arzu ile çalışmalarına devam etmektedir.

ALMİLA GRUP olarak işimizle ilgili olarak “bir işi yönetmek, geçerli bir “iş teorisiformüle etmekle başlar” ilkesine yürekten inanıyoruz. İş teorisi bir kuruluşun müşterileri için değer yaratmayı düşündüğü yoldur. Ve tüm çalışanlarımızla birlikte bu yolda gece gündüz demeden çalışmakta ve hizmetlerimizi en üstün gayretlerimizle taçlandırmaktayız. Faaliyet alanlarımız ve grup şirketlerimizin tamamında bu iş teorisini içeren gayret ve yapılanmayı rahatlıkla görebilirsiniz.

Bizim gibi gelişmemiş ülkelerdeki ekonominin dünyada hak ettiği yeri alamamasının en büyük sebeplerinden birisi iş adamı ya da kadınının yarattığı şark usulü iş teorisi modelidir. Bu model oluşturdukları kuruluşların müşterileri için bir değer yaratması noktasında tek taraflı çalışan ve sadece iş adamının kendine değer yaratan bir model olmasında kaynaklanmaktadır. İşte bu model de ekonominin önündeki en büyük engeldir.

Son tahlilde her ne kadar bir Şark toplumu üyesi olduğumuzun bilincinde olsak da küresel ekonomik düzende diğerleriyle rekabet edebilmek ve kurduğumuz şirketlerin kuşaklar boyunca yaşayabilmesi/yaşatılabilmesi için değişim, dönüşüm ve inovasyona inanıyor; bu konuda ülkemizin yarınları olan genç kuşaklara da sonuna kadar inanıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, gelecekte hem dünyayı hem de ülkemizi değiştirecek olan yegane güç “demografi”dir. O halde sağlamış olduğumuz istihdam, insanımıza olan inancımız ve yerine getirmekte bir an bile düşünmediğimiz sosyal fayda ALMİLA GRUP şirketlerinin en önemli çalışma ve iş yapma teorisini özetidir.

Sevgilerimle…

Fatih ÖZCAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI